Ξιφασκία

Στην οικογένεια μας η νέα αθλητική μας δραστηριότητα: Ξιφασκία, πρωτότυπη αλλά και παράλληλα τόσο ιστορική!
Τα ταρατατζουμάκια μας μπορούν να “ξιφομαχήσουν”!

Οι μικροί-ες ξεκινούν προπαρασκευαστικά συμμετέχοντας σε δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής, ψυχοκινητικής αγωγής εισάγονται στην Ξιφασκία, που είναι πλέον από τα πιο πολύπλευρα αθλήματα καθώς καλλιεργεί τη φυσική κατάσταση, την τεχνική, την τακτική και την ψυχολογία.

 

 

 

Ενδεικτικά των παραπάνω αναπτύσσει παράγοντες όπως :

 • ταχύτητα,
 • δύναμη ,
 • χρόνο (tempo ξιφασκίας) & ρυθμό,
 • ισορροπία,
 • νευρομυϊκή συναρμογή,
 • αντιληπτική ικανότητα,
 • οπτικοκινητικό συντονισμό,
 • αυτογνωσία (εκμάθηση μυολογίας),
 • πλευρίωση/πλευρικότητα,
 • προσανατολισμό στο χώρο,
 • αμφιπλευρικότητα,
 • αδρή & λεπτή κινητικότητα,
 • κοινωνικοποίηση & δημιουργικότητα,
 • ιστορία/θεωρία/ορολογία

Η ομάδα μας εισάγει τους “μικρούς ξιφομάχους” σε θέματα τεχνικής του αθλήματος, γενικής Φιλοσοφίας και Ορολογίας «Σας περιμένουμε!», «Φύλαξη!», «Έτοιμοι!», «Εμπρός!»

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Learning Fun & Fencing” («L.F.F.») είναι το πρότυπο πρόγραμμα της Λέσχης που δημιουργήθηκε από την προπονήτρια & παιδαγωγό κα Καρακόλη Άννα (Msc) με εξειδίκευση σε παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το “Learning Fun & Fencing” εξειδικεύεται στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την παιγνιώδη εκμάθηση της Ξιφασκίας!