Ιππασία

Το εκπαιδευτικό θεραπευτικό παιχνίδι με το άλογο είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση κατά την οποία χρησιμοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι. Ο βασικός σκοπός δεν είναι η εκμάθηση ιππασίας, αλλά η αντιμετώπιση μιας νέας ατομικής πρόκλησης μέσω του αλόγου. Με την εκπαιδευτική ιππασία διαπιστώνουμε βελτίωση στους τομείς της αυτοπεποίθησης, της αντιμετώπισης διαφόρων φοβιών, στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς, στη συγκέντρωση προσοχής, στη συνεργασία και την υπευθυνότητα.

 

 

 

Μέσα από τον παιγνιώδη τρόπο τα παιδιά βελτιώνουν βασικές ψυχοκινητικές δεξιότητες και αργότερα γνωστικές τεχνικές όπως: 

  • οι σωματικές και χειρωνακτικές δεξιότητες
  • η προσοχή, η αντίληψη
  • η διαφοροποίηση, η σύγκριση
  • η διάταξη και διάκριση μορφών, χρωμάτων, χώρων, ποσοτήτων και άλλων υλικών.

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσα στη φύση, καθώς και project όπως η αναδάσωση, η ανακύκλωση, η οικολογία μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, της φυσικής, της μουσικής, της φυσικής αγωγής, κλπ.

Υπεύθυνη προγράμματος: Κεδρά Φωτεινή, Εκπαιδεύτρια Θεραπευτικής Ιππασίας και Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού με το άλογο.