Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Εγγραφές:
  • Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς
  • Ο παιδικός σταθμός αποτελείται από 3 τμήματα προσχολικής ηλικίας:
   • Από τμήμα νηπίων: 2,5 ετών έως 3,5 ετών
   • Από τμήμα νηπίων: 3,5 ετών έως 4,5 ετών
   • Από τμήμα νηπίων: 4,5 ετών έως 6 ετών
  • Για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
   • Αίτηση-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
   • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
   • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 • Λειτουργία:
  • Το σχολείο λειτουργεί από μέσα Αυγούστου έως τέλη Ιουλίου και καθημερινά από τις 07.00π.μ.  έως τις 04.00μ.μ. .
 • Ειδικά προνόμια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
  • Αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομικά εποχή και θέλοντας να βοηθήσουμε, προσφέρουμε έκπτωση στα δίδακτρα κοινωνικά ευπαθών ομάδων όπως:
   • Mονογονεϊκές οικογένειες
   • Άνεργοι
   • Πολύτεκνοι κτλ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)
 • Στις περιπτώσεις φοίτησης αδερφών θα ορίζεται ειδική τιμή
 • Μεταφορά από και προς το σχολείο

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών από και προς το σχολείο μας, κατόπιν συνεννόησης.