Το προσωπικό μας

Το προσωπικό μας:

– Βιωματικής μάθησης
– Αισθήσεων
– Παιχνιδιού
– Ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών
– Επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων
– Συνεργασίας με ενήλικες και συνομηλίκους

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ενιαία διαθεματικά πλαίσια προγραμμάτων σπουδών) με project που περιέχουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή, εξοικείωση με ξένες γλώσσες, περιβάλλον, μουσική, κλπ) με σκοπό την προώθηση της νοητικής, αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής και συναισθηματικής εξέλιξης του παιδιού.