Κάθε παιδί είναι διαφορετικό

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό:

Για να μπορεί το σύνολο των παιδιών μιας τάξης νηπιαγωγείου να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, οι παιδαγωγοί του σχολείου μας:

1) Aποδέχονται τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

2) Βοηθούν  στην εξελικτική πορεία κάθε παιδιού αξιολογώντας  την με ειδικά διαμορφωμένους πίνακες αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3) Δουλεύουν μαζί με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό των παιδιών.

4) Δεν  χρησιμοποιούν την ανταμοιβή ή τη στέρηση, την κρίση της κακής ή καλής δουλειάς των παιδιών, τις συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, την καταναγκαστική επιβολή δικών τους επιλογών.

5) Οργανώνουν «ανοιχτές»  δραστηριότητες, που επιδέχονται δηλ προσωπικές ερμηνείες και απαντήσεις, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στο κάθε παιδί να προσεγγίσει την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα από τη δική του οπτική και σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες και να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος , ώστε κάθε παιδί να λειτουργεί με το δικό του ρυθμό.

 

Η Φιλοσοφία μας