Ομαδοσυνεργατική Μάθηση

Ομαδοσυνεργατική Μάθηση:

“Να μπορούν τα παιδιά να λειτουργούν ΜΑΖΙ, τόσο απλό και ταυτόχρονα σύνθετο!”

ΓΙΑΤΙ: Μέσω της Συνεργατικής Μάθησης μικρές ανομοιογενείς ομάδες παιδιών εργάζονται μαζί, με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση προκειμένου να πετύχουν κοινούς στόχους. Έτσι, μεγιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και των άλλων μελών της ομάδας.

Τα παιδιά καλλιεργούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως:

  • η προσεκτική-ενεργητική ακρόαση,
  • η εκ περιτροπής συμμετοχή στη συζήτηση,
  • η ανάληψη της ευθύνης
  • υπομονή και ανεκτικότητα,
  • σύνθεσης απόψεων
  • έκθεση στο κοινό μέσω της δημόσιας ομιλίας
  • η διαπραγμάτευση και η λήψη αποφάσεων
  • η αίτηση και παροχή βοήθειας
  • η διαχείριση  προβλημάτων της συμπεριφοράς
  • ο χειρισμός των συγκρούσεων, ο οποίος ενδυναμώνει τα παιδιά και λειτουργούν καλύτερα στην ομάδα!

 

 

Η Φιλοσοφία μας