Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
(Eνιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών)

Με project που περιέχουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή, εξοικείωση με ξένες γλώσσες, περιβάλλον, μουσική, κ.ά.) με σκοπό την προώθηση της νοητικής, αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής και συναισθηματικής εξέλιξης του παιδιού.

 

Η Φιλοσοφία μας