Εκπαίδευση για την αειφορία του περιβάλλοντος

Εκπαίδευση για την αειφορία του περιβάλλοντος:

Να μπορεί η φύση να μας «δίνει» τα αγαθά της ες αεί…

Η φύση μας «διδάσκει» σύνθετες έννοιες με τον πιο απλό τρόπο, γι’ αυτό μαθαίνουμε να λειτουργούμε μέσα στο οικοσύστημα κι όχι ανεξάρτητα από αυτό.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά και οργανώνουμε τις αυθόρμητες διερευνήσεις τους, .υποστηρίζοντάς τα στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου να επιστρατεύουν εμπειρίες που έχουν ήδη αποκτήσει, καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που κατακτούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσα και έξω από την τάξη.

Έτσι, διαμορφώνουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να προσφέρεται για:

  • διερευνήσεις,
  • πειραματισμούς και ανακαλύψεις,
  • να ενθαρρύνει την έκφραση του λόγου και της σκέψης των παιδιών,
  • να ευνοεί την αρμονική συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση,
  • να προωθεί την αλληλεγγύη, τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία,
  • να επιτρέπει και προτρέπει την έκφραση της δημιουργικότητας και την προοδευτική ανάπτυξη της αυτονομίας.

Η Φιλοσοφία μας

.