Εγγραφές

 • Εγγραφές:
  • Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς.
  • Το σχολείο αποτελείται από τμήματα Παιδικού Σταθμού και τμήμα Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τι προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.
  • Για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
   • Αίτηση εγγραφής του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
   • Ληξιαρχική πράξη ή Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (ανάλογα με το τμήμα).
   • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
 • Λειτουργία:
  • Το σχολείο λειτουργεί από μέσα Αυγούστου έως τέλη Ιουλίου και καθημερινά από τις 07.00π.μ.  έως τις 04.00μ.μ. .
 • Ειδικά προνόμια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
  • Αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομικά εποχή και θέλοντας να βοηθήσουμε, προσφέρουμε έκπτωση στα δίδακτρα κοινωνικά ευπαθών ομάδων όπως:
   • Μονογονεϊκές οικογένειες
   • Άνεργοι
   • Πολύτεκνοι κτλ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)
 • Στις περιπτώσεις φοίτησης αδερφών θα ορίζεται ειδική τιμή
 • Μεταφορά από και προς το σχολείο με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών από και προς το σχολείο μας, κατόπιν συνεννόησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας: