Αυτογνωσία-Αυτονομία

Αυτογνωσία-Αυτονομία:

Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτόνομη και ανεξάρτητη πλευρά τους μέσα σ’ ένα κλίμα ελευθερίας και συνεργασίας, ομαδικότητας, υπευθυνότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αυτοπεποίθησης.

Δίνοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα και οργανώνοντας «ανοιχτές» δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωσή τους ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και η αυτοπεποίθησή τους.

 

Η Φιλοσοφία μας