Ανοιχτό σχολείο

Ανοιχτό σχολείο:

1) Προγραμματισμένες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με το σύνολο των γονέων κάθε τάξης, αλλά και μεμονωμένες συναντήσεις

2) Συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία (είτε για ένα θέμα που συνδέεται με το επάγγελμά τους ή με τις αγαπημένες τους ερασιτεχνικές ενασχολήσεις)

3) Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες για θέματα που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς

4) Συνεργασία με διάφορους φορείς για την υλοποίηση των project

5) Πολλές δράσεις έξω από το σχολείο προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα και ανθρώπους και να αποκτήσουν διαφορετικά ερεθίσματα και δεξιότητες εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους.

Η Φιλοσοφία μας